Dezbateri publice

Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 – Dezbatere publică

Dezbatere publică                                                Data publicării pe site: 02.04.2021

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate de la bugetul de stat pe anul 2021

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Comunei Costești la adresa www.comuna-costesti.ro;
  • la sediul Primăriei Comunei Costești

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din Legea nr. 52/2003, în perioada   02.04 – 01.05.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:

  • prin scrisori transmise prin poștă la sediul Primăriei Comunei Costești;
  • depuse direct la persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor  sau opiniilor, formulate în scris, cu privire la  proiectul  de act  normativ supus dezbaterii publice;
  • la adresa de e-mail costesti@vl.e-adm.ro
  • prin  intermediul secțiunii de comentarii de mai jos sau prin intermediul formularului de contact

Materialele  transmise  vor  purta  mențiunea: “Recomandare la  proiect de  act normativ” (nr. numele proiectului) .

Primar,
Peștereanu Toma Marius
Sari la conținut