Proiecte

 1. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice în zona cultural -istorica a Depresiunii;
 2. Reabilitarea Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” si a Turnului clopotnitei – monument istoric cod .L.M.I.:VL-II-m-B-0973;
 3. Consolidare / restaurare Biserica ,,Sfântul Nicolae” (a fostului schit ,,44 de Izvoare”);
 4. Reabilitare Camin Cultural Bistrita;
 5. Pietruire-modernizare, drum forestier Biserica Secaturi-Valea Cheii”;
 6. Modernizarea infrastructurii în comuna Costesti prin constructia de poduri, podete si punti pietonale;
 7. Pietruire drum satesc Bistrita;
 8. Reabilitare sala de sport ,,Ionela Târlea”;
 9. Reabilitare local scoala si gradinita;
 10. Extindere si reabilitare retea apa;
 11. Înfiintarea retelei de canalizare în sistem centralizat si statii de epurare;
 12. Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sustinerea promovarii produselor turistice si a activitatilor de marketing specifice;
 13. Achizitionarea si instalarea unor siseme de colectare selectiva a deseurilor. / Achizitionarea de vehicule speciale de transport al deseurilor;
 14. Sprijin pentru realizarea unor sisteme informatice de crestere a interoperabilitatii bazate pe sistemele GIS;
 15. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri si a altor infrastructuri specifice de afaceri;
 16. Dezvoltarea sistemului balnear al comunei;
 17. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri locale;
 18. Programe de sprijin pentru elevii dotati intelectual;
 19. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii;
 20. Îmbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile la sistemul de educatie si piata muncii;
 21. Crearea / Reabilitarea unui stadion sportiv;
 22. Initierea unui studiu de înfiintare a muzeului apei: instalatii functionale;
 23. Initierea unui studiu de salvare a gospodariilor taranesti vechi (case vechi) ce exprima traditia româneasca;
 24. Initierea unui studiu de transformare a terenului de sport (de la brutarie) în parc de agrement cu terenuri sportive de dimensiuni mici (tenis,volei, baschet, handbal);
 25. Initierea unui studiu privind impactul asupra habitatului de locuit, inclusiv dezvoltarea turistica a localitatii , a transportului cu mijloace de transport de mare tonaj folosit la transportul masei lemnoase si a calcarului, dar si al activitatii miniere de extractie al calcarului din Cariera Bistrita;
 26. Centru pilot de recuperare a persoanelor cu handicap de auz;
 27. Reabilitarea scolii Centrului Scolar Bistrita.
Sari la conținut